xùn摘要

【字节tiàodòngyánxíngjiāngzhènghuǒshānyǐnqíngxíng平台jiāngyíngzhòngshēng级】zhèng券时报egōngxùnhuǒshānyǐnqíngjīnwēi消息,2024年,xíngzhǎnxīn阶段。5月15,「2024春季huǒshānyǐnqíngFORCEyuándòng...

字节跳动自研大模型即将正式发布,火山引擎大模型服务平台将迎重大升级

xùnzhèngwén

【字节tiàodòngyánxíngjiāngzhènghuǒshānyǐnqíngxíng平台jiāngyíngzhòngshēng级】zhèng券时报egōngxùnhuǒshānyǐnqíngjīnwēi消息,2024年,xíngzhǎnxīn阶段。5月15,「2024春季huǒshānyǐnqíngFORCEyuándònghuì」聚焦AI主题,xíngyīng用为心、AIluò地为导向,zhǎnhuǒshānyǐnqíngxíngyún计算lǐngdeshíyīng用,xié手汽车、手终端、金融、消费、互联wǎnglǐngdejiā企业技shù带头人,gòng同探讨AI时代dexíng遇。huìgòng分为“AIzēnghuànxīn、AIyīngxīnfàn式、AI算力强护航”sān个篇zhānghuìjiāngzhèng字节tiàodòngyánxínghuǒshānyǐnqíngxíng平台――huǒshān方舟也jiāngyíngláizhòngshēng级。同时huìjiāngláixíngchǎngjǐngdexíngjiāshí践,详细解读huǒshānyǐnqíngxíng生态战略。

字节跳动自研大模型即将正式发布,火山引擎大模型服务平台将迎重大升级

(:贺