ST宇顺:控股股东拟增持418.98万股至837.96万股公司股份

STshùngōnggàogōng司控shànghǎi奉望于2024nián5yuè16guòzhènquànjiāosuǒjiāo系统以zhōngjiàjiāofāng式增chígōng份300,000,占zǒng本的0.1070%, 增chíjià3.32元/,增chí金额99.65万元。shànghǎi奉望计划自2024nián5yuè16起六个yuè内,通guòzhènquànjiāosuǒjiāo系统允fāng式(包括但不限于以zhōngjiàjiāo、大宗jiāofāng式)增chígōng份,chí份的zǒngshùliàng不低于4,189,794且不chāoguò8,379,587(含2024nián5yuè16chíshùliàng)。

ST宇顺:控股股东拟增持418.98万股至837.96万股公司股份

(文zhāng来源:shànghǎiquàn报·zhōng国证quàn网)