jīnyóu驿zhàn(GME)传奇演绎,盘前zhǎngjìnkuòzhì160%。kāihòukuàishàngzhǎng翻倍,dài动AMCyuàn线xiànzhǎng121%。

深夜巨震!牛散出手,空头巨亏超10亿美元!

 jīngguò熔断hòu,截zhì稿gǎoyóu驿zhàn最新zhǎngwèi56.76%。

深夜巨震!牛散出手,空头巨亏超10亿美元!

深夜巨震!牛散出手,空头巨亏超10亿美元!

 ràngměitóuzhěfēng狂,shìyīnwèichūràngyóu驿zhànzhǎngdedàitóu哥,自称wèi“咆哮xiǎomāodecǎogēntóuV基·ěr(Keith Gill)zhōuzàizhī前被称wèiTwitterdeXshàngleniándetiē子。

深夜巨震!牛散出手,空头巨亏超10亿美元!

深夜巨震!牛散出手,空头巨亏超10亿美元!

深夜巨震!牛散出手,空头巨亏超10亿美元!

 S3 Partnersshù显示,yóu驿zhànkōngtóuyīnzhōuzhōngzhǎngér合计sǔn失10亿měiyuán

深夜巨震!牛散出手,空头巨亏超10亿美元!

 jīnyóu驿zhànshàngzhǎngshìdeshàngshēng,意wèizhekōngzhědesǔn失会jìn步放

 fēng

 基·ěrzàiXdetiēliú览量chāoguòle1800万。随hòulexiēdiàn影片duàn,这xiēduàn都围ràozhedehuí归展kāishì2021nián6yuè,内容shìmāo睡觉deshìpín

 zàiXdetiēliú览量chāoguòle1800万。随hòulexiēdiàn影片duàn,这xiēduàn都围ràozhedehuí归展kāishì2021nián6yuè,内容shìmāo睡觉deshìpín

 měiguóshì论坛shàng,不少tóuzhěhuān迎基·ěrdehuí归,用各zhǒng图片zhìzuòdàishàng王冠dexiàng

 昨yóu驿zhànshàngzhǎng74.4%,盘zhōng狂飙近120%,zhì少六yīn波动guòér熔断,最终收zhǎng74%。

 yóu驿zhànchǎozuòdetóng类题材,昨AMCyuàn线xiànzhǎng78.4%,gāodiànzhǎng36.7%,hēizhǎng6.9%。

 基·ěryǒuhàoshìyīnwèi2021niándàilǐng,罕见dekōngtóu举行le场多kōng战,将jiàsòngdàojiē近500měiyuándegāo

 yǒu不少tóuzhěhuān迎基·ěr。也yǒuxiēbiǎolerènwèiméiyǒuchēngjià很难chí,将会yǒu人付chūjià

 历史

 基·ěr2019nián6yuègòuyóu驿zhànpiàoshígāigōngyǎnyǎn不仅mǎi入,还zàiYouTubeshàngkāile新账hào“咆哮māo”(Roaring Kitty),měizhōushàngshùxiǎoshítántányóu驿zhànpiàodegēn地。tóngnián8yuèkāishǐzài社交píng台Redditshàngtiē

 yóu驿zhànjiàcóng2020nián4yuè份最低de2.8měiyuánshàngzhǎngledàoleniánde19měiyuán

 这shíshìchūfēn歧,kōngtóukāishǐ加仓jià。基·ěrhào召散mǎiyóu驿zhàndepiàoduì抗做kōnggòuràngkōngtóuchūjià

深夜巨震!牛散出手,空头巨亏超10亿美元!

 kāishǐ双方量旗鼓相当。

 cóng2021nián1yuèchūkāishǐjiàzhízài18měiyuán—20měiyuánzhī间徘huái,1yuè7jiàdào17měiyuánzhídào1yuè12zhǐyǒu20měiyuán

深夜巨震!牛散出手,空头巨亏超10亿美元!

 1yuè13kāishǐdào1yuè19jiàcóng20měiyuánshēngdào40měiyuán

 随zhejiàshàngzhǎnggāijiàn不断酵,biànchéngleduì抗华ěrde标志性, 散rènwèikōnggòu冷酷无情,2008niánjīn融风暴de不好印xiànghuí

 1yuè25jiàjīngcóng19hàode40měiyuándàole77měiyuán

深夜巨震!牛散出手,空头巨亏超10亿美元!

 做kōnggòuchíyǒukōngtóutóucùn比例guò,形chéng量亏sǔnpíng仓反érràngjiàzhǎnggèng多,piàojià就跟tuōjiāng野马shàngzhǎng

 1yuè26jiàjīngdào148měiyuán,香橼děng试图谋degòuhuí天,gāojiàmǎilepiàogěiquànshāng,巨ésǔnchū局。 

 1yuè27,散乘胜追jià348měiyuán。埃隆·马chūquànshāngle顿,biǎo示支chíde行动。 

深夜巨震!牛散出手,空头巨亏超10亿美元!

 1yuè27yóu驿zhàndejiàshēngzhì347.51měiyuángēněrzàiRedditshàngde截图显示,chíyǒudeyóu驿zhànpiào和期quándehuí报率chāoguòle40倍。这意wèizhechūde53000měiyuánbiànchéngle4800万měiyuán

 1yuè28jiàdàole483měiyuánchéngwèi历史最gāo点,触le17熔断。

 不guòshí政府gòuděngjièjìn来,rènwèiquànshāngyǒuwèn题,biǎo示要全面审cháyóu驿zhàndewèn题。

深夜巨震!牛散出手,空头巨亏超10亿美元!

 散被限zhìjià下坠。

 1yuè29jiàhuídàole325měiyuán。 

 2yuè1jià下挫dào211měiyuán,散们用dequànshāngpíng台罗宾汉宣měizhǐnénggòumǎi1yóu驿zhàndepiào。2yuè2jiàchí下跌dào90měiyuán。2yuè4hàojià下跌dào54měiyuán

 除leděng名人guān注,zhetóuzhěduànpíngcānjìn这场博弈,yīnwèiyóu驿zhànjiàtàigāoérkōng

 gāijiànhòu还被拍摄chéngdiànshàng映。

 píngjià

 2021niányóu驿zhàn和AMC影yuànděngpiàochū波动,chéngwèiguān注焦点。促使shǐzài线xiàn应用chéng序 Robinhood xiē竞争duì手暂shíjìnzhǐgòumǎixiēgōngdepiào

 xiēměitóuzhěrènwèijiàshàngzhǎngméiyǒugēnběnyīnduìyóu驿zhàn主导区块链、diàn影租赁和shù代币销售,yǒu很多cāi测,dàn业绩很难改shànguòniángāigōnggāokuàibiàngèng

 韦德什证quànfēn析师迈ěr · 帕特(Michael Pachter)zàigěi《巴伦zhōu刊》diàn子邮jiànzhōngbiǎo示,duìyóu驿zhàndepíngwèi“卖chū”,目标jiàwèi5.60měiyuán