měiliánchǔbàoěr表示,měiliánchǔ要保chínàixīn,等待更多证表明高利率zhèng在抑制tōngzhàng,从而使shǐ利率在更zhǎng时间内保chí在高位de必要性加倍。bàoěrtōngzhàng率将àn月下降,dàn季度de物价数ruòdexīnměi国第季度在tōngzhàng方面缺乏jìndejìnzhǎn是值得注意deměiliánchǔ没有认为抗击tōngzhàng这是条平tǎnde道路,dàn最近derènrénde都要高。这gàorénmen要保chínàixīn,让xiàn制性政策发huī作用。

鲍威尔重申可能在更长时间内将利率维持在高位